Dags att börja bygga för framtiden, jag vill flytta hemifrån snart

Statistiken är tydlig; inom 15-20 år kommer det att saknas flera hundra tusen bostäder för seniorer i form av 55+ lägenheter till servicehem och sjukhem. Var skall alla äldre ta vägen om det blir för dyrt att vårdas eller bo kvar i hemmen med personal, matlagning och mänsklig omtanke? Många seniorer vill bo kvar i sin bostad när de blir äldre men om de ... [>>]

Svenska kyrkan och äldreomsorgen

Vare sig man är djupt troende eller inte, finns insikten att kyrkan och dess värderingar har lagt grunden till och format vårt samhälle till vad det är i dag. Det är framför allt de etiska regler som kyrkan står för och som finns i de tio budorden. Det är det bäst förankrade "policydokument" man kan finna. Under mycket lång tid, i vårt land ca 1000 år, ... [>>]

Dags för ”äldrepeng”?

I sin ledarspalt i Norrtälje Tidning den 9 februari konstaterar chefredaktören Reidar Carlsson att det är rimligt att fler betalar mer för äldreomsorgen. Även om SKL:s dystra perspektiv, som skulle innebära 13 kr skattehöjning på 25 år för att klara äldreomsorgen, inte tycks slå in, har vi ändå en besvärlig finansieringssituation. För närvarande tycks ... [>>]

Sverige som världens bästa land att leva, bo och åldras i

Ett samhälles förmåga att ta hand om sina barn, gamla och sjuka säger väldigt mycket om hur det samhället fungerar. Det finns idag många frågetecken om Sveriges förmåga att tillgodose sina medborgares behov när det gäller bra boenden, god service, vård och omsorg av hög kvalitet. I synnerhet eftersom det förekommer så stora och orättvisa skillnader runt ... [>>]

Flyttskatterna och återinförande av restaurangmomsen försvårar för svenska ConceptLiving

Är det rimligt med skattessänkarstopp när vårt skattetryck fortfarande tillhör världstoppen? Grundtanken med att bygga seniorbostäder med serviceinnehåll i Sverige är att de ska finansieras av seniorerna själva och inte belasta staten och kommunerna. 70 % av den privata reala förmögenheten i Sverige ägs av personer över 60 år. En förmögenhet som för de ... [>>]

Uppgift och mission är att skapa gemenskap

Jag tittade på ett SVT-play om 100-åringar som får bo på Stadsmissionens ”sommarkollo” i två veckor. Fascinerande att se och höra gamlingarna. De är artiga, bildade, välklädda, artikulerade, roliga, intressanta. Vad är då deras största problem? Vad behöver de allra mest? Att bli av med ensamheten! Sedan vill de också vara utomhus. De tillbringar sina ... [>>]

Valfrihet på riktigt?

Vi närmar oss höstens val. Om fem månader är det avgjort vilka som skall styra Sverige under de kommande fyra åren. Oavsett vilket parti eller vilken gruppering som får uppdraget, kommer de att behöva hantera resultatet av vår demografiska profil. Befolkningen blir allt äldre och trycket på vårdsystemet, anpassat boende, tillgänglighet till lokaler och ... [>>]