Flyttskatterna och återinförande av restaurangmomsen försvårar för svenska ConceptLiving

Är det rimligt med skattessänkarstopp när vårt skattetryck fortfarande tillhör världstoppen? Grundtanken med att bygga seniorbostäder med serviceinnehåll i Sverige är att de ska finansieras av seniorerna själva och inte belasta staten och kommunerna. 70 % av den privata reala förmögenheten i Sverige ägs av personer över 60 år. En förmögenhet som för de ... [>>]

Uppgift och mission är att skapa gemenskap

Jag tittade på ett SVT-play om 100-åringar som får bo på Stadsmissionens ”sommarkollo” i två veckor. Fascinerande att se och höra gamlingarna. De är artiga, bildade, välklädda, artikulerade, roliga, intressanta. Vad är då deras största problem? Vad behöver de allra mest? Att bli av med ensamheten! Sedan vill de också vara utomhus. De tillbringar sina ... [>>]