Sveriges Pensionärers Riksförbund (SPRF) skriver om Seniorvärldskonferensen 2015

Konferens om boende: Var ska alla pensionärer hålla hus? Hur ska vi bo i framtiden när vi blir allt äldre? Kräver själva åldrandet att vi tänker i nya banor om boende och service? Dessa frågor kommer att behandlas under två dagar i april när Chalmers i Göteborg öppnar dörrarna för en stor boendekonferens. Både nationella och internationella aktörer ... [>>]

Åldrande befolkning stort problem för fastighetsägare

Vi blir allt äldre. Men våra bostäder klarar inte av det, påpekar Sven Erik Peterson, Lohärad. Han vill få alla att förstå hur allvarligt problemet faktiskt är. Sven Erik Peterson är aktuell i dagarna eftersom han kommer att vara moderator på Seniorvärldskonferensen i Göteborg i april - den första i sitt slag i Sverige. – Den kommer att behandla ett ... [>>]

Centrum för Tjänsteforskning (CTF) har Seniorvärldskonferensen 2015 i sin kalender

Centrum för Tjänsteforskning (CTF) är ett av världens främsta forskningscentra med fokus på tjänster och värdeskapande genom tjänster. CTF är ett mångvetenskapligt forskningscentra vid Karlstads universitet. Vi strävar efter att se till att vi är i framkanten av den internationella forskningsfronten. Centrat bildades 1986 och består i dag av 60 ... [>>]

Ranking jämför kommuners kvalitet på seniorboenden

EY, Nai Svefa och CLA Sweden bakom nytänkande initiativ Ökade skatteintäkter, fler arbetstillfällen och mer bostadsbyggande. De kommuner som lyckas locka seniorer att sätta bo har rejäla belöningar att se fram emot. Marknaden äldrebostäder som kraftigt växer fram kommer bara att öka i omfattning och engagera allt fler företag, investerare och ... [>>]

CMB rekommenderar – Seniorvärldskonferens 21-22 april

Centre for Management of the Build Environment (CMB) är Sveriges främsta forum för managementfrågor inom samhällsbyggnad. CMB bildades 1998 som ett långsiktigt samarbete mellan Chalmers tekniska högskola och den svenska samhällsbyggnadssektorn. De har en övergripande målsättning att, i en alltmer komplex miljö, stimulera till ett moderniserat ledarskap ... [>>]

Tidningen Veteranen skriver om Seniorvärldskonferensen 2015

Årets kanske hetaste och bredaste idémöte om äldres boende: Under två dagar i april kommer Chalmers i Göteborg att fyllas av många av landets viktigaste aktörer på komplexa området. ”Var ska alla pensionärer hålla hus?” är rubriken för Seniorvärldskonferensen 2015 som arrangeras 21-22 april. Jan Arleij intervjuar initiativtagaren dr Petter Ahlström för ... [>>]

Petter Ahlström – högskolekursen ”Fastighetsutveckling (AE LBT 201)” på Chalmers Affärsutvecklingsprogram

Från och med vårterminen 2015 kommer Petter Ahlström (ConceptLiving) och Björn Edström (MalmströmEdström) ta över ansvaret för högskolekursen ”Fastighetsutveckling (AE LBT 201)” på Chalmers Affärsutvecklingsprogram. Examinator är Göran Lindahl, se mer information på http://www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/goran-lindahl.aspx. Kursen kommer att få en ... [>>]

NAI Svefa huvudsponsor för SeniorVärldskonferensen 2015

NAI Svefa tecknar sig för att bli en av SeniorVärldskonferensen 2015 huvudsponsor. Den 21 och 22 april 2015 arrangeras SeniorVärldskonferensen 2015 på Chalmers konferenscenter i Göteborg. Konferensen är tänkt att vara en mötesplats för diskussionen om ”det goda boendet och livet som äldre”. Konferensen arrangeras av företaget CLA Sweden AB i ... [>>]

EY huvudsponsor för SeniorVärldskonferensen 2015

EY tecknar sig för att bli en av SeniorVärldskonferensen 2015 huvudsponsor. Den 21 och 22 april 2015 arrangeras SeniorVärldskonferensen 2015 på Chalmers konferenscenter i Göteborg. Konferensen är tänkt att vara en mötesplats för diskussionen om ”det goda boendet och livet som äldre”. Konferensen arrangeras av företaget CLA Sweden AB i samarbete med ... [>>]

ConceptLiving’s ”Inspirationsresa”

Är du intresserad av att följa med på en 5 dagars utbildningsresa till Seattle(USA) och Vancouver(Kanada). Resan har arrangerats för personer i ledande ställning inom fastighetsägande och operatörskap. Vårt mål är att du skall få värdefulla idéer och inspiration till utveckling av din affär inom seniorboende branschen.  Den nordamerikanska marknaden är ... [>>]