Reserapport – Leisure Care Academy

Alexandra Rydin rapporterar här från sin resa i USA där hon besökte Leisure Care University och fick en inblick i utbildningen och  olika anläggningar för seniorboende. Studieresan var ett samarbete mellan Leisure Care, Chalmers Tekniska Högskola, Hemsö och CLA Sweden AB där vi har tagit fram ett stipendium att skicka två studenter från Sverige till ... [>>]

Undersökning av seniorbostadsmarknaden i Sverige

Författare: Fredrika Englund & Tove Karlsson Titel: En marknadsundersökning av seniorbostadsmarknaden i Sverige Typ/Publicerad:  C-uppsats - Karlstad Business School, 2015 Beskrivning: Befolkningen i Sverige ökar stadigt och främst bland de äldre åldersgrupperna. Prognoser visar att 25 % av befolkningen kommer att utgöras av ... [>>]

Marknaden för äldreboendefastigheter – Faktorer som påverkar hyresnivån

Författare: Niklas Arvidsson & Rasmus Östlund Titel: Marknaden för äldreboendefastigheter - Faktorer som påverkar hyresnivån Typ/Publicerad:  Kandidatuppsats - Chalmers universitet, 2015 Beskrivning: Studien besvarar med hjälp av litteraturstudie och intervjuer ett antal frågeställningar: Vilka är de avgörande faktorerna för hur ... [>>]

Är segregerat boende en väg till trygghet och delaktighet för äldre?

Författare: Paulsson, Jan & Lindahl, Lisbeth Titel: Är segregerat boende en väg till trygghet och delaktighet för äldre? Typ/Publicerad: Socialmedicinsk tidskrift nr 4, 2014. Beskrivning: I denna skrift tar författarna upp resultat från några 'Bo bra...'-projekt. De utgick från att Socialmedicinsk tidskrift läses av bl.a. social- och ... [>>]

Senior living – en tillväxtmarknad?

Författare: Melanie Johansson & Amanda Grahn Titel: Senior living – en tillväxtmarknad? Typ/Publicerad:  C-Uppsats - Handelshögskolan vid Karlstad universitet, 2014-05-21 Beskrivning: Den demografiska förändringen som sker i Sverige har bland annat resulterat i en befolkning med fler personer i högre åldrar. Bristen på seniorboende i ... [>>]

En marknadsundersökning inom konceptboende för seniorer

Författare: Martin Wallin & Robin Sjöström Titel: En marknadsundersökning inom konceptboende för seniorer Typ/Publicerad:  C-Uppsats - Handelshögskolan vid Karlstad universitet, 2014 Beskrivning: Människor lever längre, är friskare och mer aktiva idag än för bara 30 år sedan. Dagens seniorer har också helt andra preferenser och krav ... [>>]

Strategier och styrsystem för seniorboendemarknaden

Författare: Petter Ahlström Titel: Strategier och styrsystem för seniorboendemarknaden Typ/Publicerad: Doktorsavhandling , Linköping Studies in Science and Technology, Dissertation, No. 1188 -Juni 2008 Petter Ahlstrom Strategier och Styrsystem seniorboendemarknaden-2008 Beskrivning: Den demografiska utvecklingen i Sverige går mot en ... [>>]