Åldrande befolkning stort problem för fastighetsägare

Vi blir allt äldre. Men våra bostäder klarar inte av det, påpekar Sven Erik Peterson, Lohärad. Han vill få alla att förstå hur allvarligt problemet faktiskt är. Sven Erik Peterson är aktuell i dagarna eftersom han kommer att vara moderator på Seniorvärldskonferensen i Göteborg i april - den första i sitt slag i Sverige. – Den kommer att behandla ett ... [>>]

Svenska kyrkan och äldreomsorgen

Vare sig man är djupt troende eller inte, finns insikten att kyrkan och dess värderingar har lagt grunden till och format vårt samhälle till vad det är i dag. Det är framför allt de etiska regler som kyrkan står för och som finns i de tio budorden. Det är det bäst förankrade "policydokument" man kan finna. Under mycket lång tid, i vårt land ca 1000 år, ... [>>]

Dags för ”äldrepeng”?

I sin ledarspalt i Norrtälje Tidning den 9 februari konstaterar chefredaktören Reidar Carlsson att det är rimligt att fler betalar mer för äldreomsorgen. Även om SKL:s dystra perspektiv, som skulle innebära 13 kr skattehöjning på 25 år för att klara äldreomsorgen, inte tycks slå in, har vi ändå en besvärlig finansieringssituation. För närvarande tycks ... [>>]

Valfrihet på riktigt?

Vi närmar oss höstens val. Om fem månader är det avgjort vilka som skall styra Sverige under de kommande fyra åren. Oavsett vilket parti eller vilken gruppering som får uppdraget, kommer de att behöva hantera resultatet av vår demografiska profil. Befolkningen blir allt äldre och trycket på vårdsystemet, anpassat boende, tillgänglighet till lokaler och ... [>>]