Åldersoptimeringens hälsoaspekter – “Ansikte mot Ansikte”

Huvudarrangör: Börje Bjelke, Prof. i Geriatri UiO i samarbete med Demenshjelpen Värd: Norske Helsehus og Høvik Park Vi har sedan en tid tillbaka arrangerat dialogkonferenser runt ämnet “Åldersoptimering” och vårt informationsprogram “Ansikte mot Ansikte med den äldre personen”. Begreppet “Åldersoptimering” talar för sig självt och handlar just ... [>>]

CLA delaktig i GeroNord artikel och utbildning

Utbildnings- och folkupplysnings-program “Ansikte mot ansikte med den äldre personen” GeroNord  - News on research, developmental work and education within the ageing area in the Nordic Countries Volume 26, no 2-4 2016 Det finns flera faktorer inom geriatrik som utskiljer sig från övriga medicinska specialitéer. En av de viktigaste för att skapa ... [>>]

Reserapport – Leisure Care Academy

Alexandra Rydin rapporterar här från sin resa i USA där hon besökte Leisure Care University och fick en inblick i utbildningen och  olika anläggningar för seniorboende. Studieresan var ett samarbete mellan Leisure Care, Chalmers Tekniska Högskola, Hemsö och CLA Sweden AB där vi har tagit fram ett stipendium att skicka två studenter från Sverige till ... [>>]

Stipendieresa 2015 till Seattle – Leisure Care University

I ett samarbete mellan Leisure Care, Chalmers Tekniska Högskola, Hemsö och CLA Sweden AB har vi gjort det möjligt att ge ut ett stipendium att skicka två studenter från Sverige till Seattle för att besöka och studera för Leisure Care University i 2 veckor. Dels för att besöka huvudkontoret men även på en av anläggningarna för att få praktiska ... [>>]

Lanserar utbildning ”LeisureCare University” i Sverige

Vad är Leisure Care University? Leisure Care University är det första och enda utbildningsinstitutet för undervisning och praktisk tillämpning inom seniorboendebranschen. Utbildningsinstitutet vänder sig till er som är intresserade av att studera verksamhetsdrift och ledning av seniorboenden med hög servicegrad av högsta kvalitet. Leisure Care ... [>>]

ConceptLiving’s ”Inspirationsresa”

Är du intresserad av att följa med på en 5 dagars utbildningsresa till Seattle(USA) och Vancouver(Kanada). Resan har arrangerats för personer i ledande ställning inom fastighetsägande och operatörskap. Vårt mål är att du skall få värdefulla idéer och inspiration till utveckling av din affär inom seniorboende branschen.  Den nordamerikanska marknaden är ... [>>]