Kommande event

Seniorkonferens_2017

CLA Sweden AB arrangerar konferenser som vänder sig till alla intresserade inom frågeställningarna äldres boende, service och innovation. Framförallt vänder vi oss till beslutsfattande personer inom landets kommunorganisationer såsom företrädare för stadsbyggnad, vård- och omsorg, plan och kommunstyrelsen etc. Därutöver har representanter för operatörerna, bostadsutvecklare, byggare, förvaltare, investerare, finansiärer, hyresgäster, seniororganisationerna, akademiker, värderare, analytiker och inte minst seniorerna själva bjudits in.

Boendefrågan har aldrig varit så aktuell som nu. Frågan omfattar alla medborgare, samhällsgrupper och faser i livet. Det gäller inte minst alla de som nått pensionsstadiet, seniorer och äldres boendevillkor. Vi lever i en tid där det saknas ett stort antal bostäder i samhället. Den demografiska utvecklingen innebär en stark efterfrågan på anpassade och attraktiva bostäder för ett liv i åldrandefasen. Prognoser pekar på ett behov av minst 1 000 000 nya bostäder de kommande tio åren. Men vem är det som efterfrågar och vad är det som efterfrågas? Vem är seniorer och vad är det som efterfrågas?

Det står klart att denna verklighet måste mötas av en mångfald. Fler måste engagera sig och hjälpa till för att lösa uppgiften. Vi behöver även enas om vad det är vi talar om!

På Seniorvärldskonferensen som arrangeras 9 maj 2017 i Göteborg ska vi koncentrera oss på begrepp och landa i en gemensam definition förutom att se några goda exempel. Inbjudan kommer att skickas ut inom kort.

Läs mer på konferensens webbsidor >>