Kommande event

CLA Sweden AB arrangerar konferenser som vänder sig till alla intresserade inom frågeställningarna äldres boende, service och innovation. Framförallt vänder vi oss till beslutsfattande personer inom landets kommunorganisationer såsom företrädare för stadsbyggnad, vård- och omsorg, plan och kommunstyrelsen etc. Därutöver har representanter för operatörerna, bostadsutvecklare, byggare, förvaltare, investerare, finansiärer, hyresgäster, seniororganisationerna, akademiker, värderare, analytiker och inte minst seniorerna själva bjudits in.

Seniorvärldskonferensen samlar för 4 året i rad Sveriges beslutsfattare, politiker, seniorer och entreprenörer för att tillsammans diskutera och svara på en av vår tids mest angelägna frågor – hur skall våra seniorer bo? Här lyfts i år den digitala utvecklingen in med goda exempel blandat med engagerade diskussioner.
Under året har vi inte bara ett event utan har följande aktiviteter planerade:

 

Läs mer på konferensens webbsidor >>