UlricehamnsTerassen

Ulricehamns kommun är i en expansiv period med god befolkningstillväxt och har planerat att utvecklas tillsammans med flera innovativa aktörer och utvecklar nu delar av sitt centrala fastighetsbestånd. CLA är med i denna utveckling och presenterar början på en Skandinavisk modell för det nya seniorboendet.

ConceptLiving™ i fastigheten UlricehamnsTerassen är ett boendekoncept för årsrika personer som söker ett alternativ till den bostad och det boendeliv de har nu. Boendekonceptet kan liknas vid ett livsstilsboende i termer av gemenskap, aktiviteter och valmöjligheter. Vårt koncept är serviceintensivt och har sin modellutgångspunkt i det som benämns trygghetsboende. I vår version av trygghetsboende erbjuds tre kärntjänster, måltidsupplevelse, aktiviteter och friskvård. Hos oss ges kvarboendegaranti. Den innebär erbjudande om livslångt boende med särskilt stöd när behovet föreligger.

UlricehamnsTerassen by CLA

  • Antal lägenheter: 150 st
  • Antal hyresgäster: ca 200
  • Servicegrad:  3-stjärnigt
  • Boendeform: hyresrätt
  • Fastighetsägare: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”)
  • Start:
    • Etapp 1 – Sommaren 2017
    • Etapp 2 – Sommaren 2019
ulricehamnsterassen

Den fysiska bostaden finns integrerad i ett servicepaket bestående individanpassade tjänster och aktiviteter. Helhetserbjudandet kan liknas vid ett livsstilshotell för personer 60+. Vi öppnar nu för boende som önskar fortsätta sin boendekarriär men utan förvaltningsansvar. Våra medlemmar i  ConceptLiving™ får ett boendealternativ som värnar oberoendet i gemenskap med andra.

Är du intresserad av boende i våra projekt, medlemskap i ConceptLiving eller investering i våra fastigheter, fyll i nedan formulär så kontaktar vi dig med mer information.

Namn (*)

E-post (*)

Telefon(*)

Nuvarande bostadsort

Jag är intresserad av:
Bo i UlricehamnsTerassenBli medlem i ConceptLivingInvestera i boende

Lägg till fritext i meddelandet