Grupp av seniora vänner som spelar kort och har kul

CLA Sweden

”Vi vill skapa en roligare värld för alla seniorer. Att bli gammal ska vara något att se fram emot!”

- Ekon Dr & grundare CLA Sweden AB, Petter Ahlström

Fram till år 2030 beräknas antalet personer över 80 år att öka markant. Ökningen är särskilt stor i storstäderna. Och varannan senior vill flytta. Men vart och hur? När rimliga, funktionsanpassade och prisvärda alternativ saknas fastnar allt fler äldre i sina hem. Men oavsett var du bor är de första stegen till ett gott åldrande utbildning och organisation av de seniora behoven. Med rätt förutsättningar kan CLA möjliggöra förändrade villkor som ger kraft till årsrika förutsättningar.
 
CLA Sweden erbjuder ett tydligt och genomarbetat koncept där vi tillsammans med pensionärsorganisationer och intresseorganisationer, bildar ett unikt ålders- och boendekoncept på villkor anpassat för senioren. En plats där äldre kan mötas, delta i aktiviteter, äta bra och leva hälsosamt. En plats som optimerar levnadsstandarden och i slutändan – de äldres livskvalitet och ålder. En möjlighet för människor att nå sin fulla potential och förhöjda kvaliteter i livet. 

Så här går det till

Leende äldre par som joggar i parken.
Glad äldre kvinna som målar i grupp med andra äldre kvinnor.
Två äldre män hjälper varandra med odling på sin lott.
En grupp vänner sitter runt ett bord utomhus och äter middag.