CLA deltager under IAGG-ER 2019

CLA och SeniorVärlden har bjudits in av IAGGER 2019 för muntlig presentation av accepterade abstracts. International Association of Gerontology andGeriatrics European Region Congress 201923rd – 25th May 2019 in Gothenburg,...