Huvudarrangör: Börje Bjelke, Prof. i Geriatri UiO i samarbete med Demenshjelpen
Värd: Norske Helsehus og Høvik Park

Vi har sedan en tid tillbaka arrangerat dialogkonferenser runt ämnet
“Åldersoptimering” och vårt informationsprogram “Ansikte mot Ansikte med den
äldre personen”. Begreppet “Åldersoptimering” talar för sig självt och handlar just om
hur ska jag som person och individ kunna fortsätta ha en bra livskvalité och
funktionsnivå även långt upp i hög ålder. Detta innebär inte bara rent medicinska
aspekter utan även yttre faktorer såsom fysisk och juridisk säkerhet, interaktion med
samhället – rättigheter och möjligheter, tekniska innovationer som gör vårt liv bättre
och inte minst vår boendemiljö.

“Ansikte mot Ansikte med den äldre personen” är ett komprimerat informations och
kurspaket utvecklat, ursprungligen, för de som arbetar i direkt kontakt med äldre
personer. Syftet är att höja kunskapsnivån, förståelsen och kvalitén i interaktionen
mellan den som levererar en tjänst eller service till äldre personer och därmed även
öka intresset för sitt eget jobb och arbetsinsats.

Kvällens dialogkonferens fokuserar runt Åldersoptimeringens hälsoaspekter och
hur vi kan skapa boendeformer som stimulerar en ökad livskvalité och
funktionsnivå från yrkesaktiv ålder upp i hög ålder.
Vi kommer att höra korta faktapresentationer i de olika ämnen följda av en
paneldiskussion mellan auditoriet, experter samhällsföreträdare och politiker.

17:30 Öppet Hus
Olika företag presenterar sina produkter och tjänster.
Möjlighet att prova deras produkter och diskutera med
företagens representanter.

Under kvällen presenterar Petter Ahlström CLA Sweden AB – Concept Living

18:00 Åldersoptimering i ett brett perspektiv
Olika komponenternas betydelse
Samhällsaspekter; Krav och rättigheter
När saker går fel, Kognitiv svikt –vad gör vi?
Hur håller vi oss friska?!
Olika boendeformer och deras effekter på hälsan.
21:00 Avslutning. Vi hoppas då att alla haft en trevlig inspirerande
och innehållsrik kväll.

Börje Bjelke Arnfinn Madsen Tore Borten
Prof. i Geriatri, UiO Demenshjelpen Norske Helsehus
Bjelke.Geriatrisk.Klinik@Gmail.com

Torsdagen 17 Augusti, 2017
Plats: Forskningsrådets lokaler ,
Drammensveien 288, Sollerud, 0283 Oslo

Anmälan och mer information >>