Vi blir allt äldre. Men våra bostäder klarar inte av det, påpekar Sven Erik Peterson, Lohärad. Han vill få alla att förstå hur allvarligt problemet faktiskt är.

Sven Erik Peterson är aktuell i dagarna eftersom han kommer att vara moderator på Seniorvärldskonferensen i Göteborg i april – den första i sitt slag i Sverige.
– Den kommer att behandla ett av våra mest aktuella ämnen, nämligen vår åldrande befolkning och hur vi skall lösa boende, vård och omsorg, säger han.
Detta är inte ett problem som bara berör seniorer.
– Alla kommer, om de har tur, att bli gamla och i behov av hjälp, säger Sven Erik Peterson.

I dag ska alla bo kvar hemma så länge som möjligt. Därför krävs det, enligt honom ett seniortänk hos alla fastighetsägare och byggherrar.
– Inte ens nybyggda bostäder klarar kraven för att sjukvårds- och hemtjänstpersonal ska kunna sköta sjuka äldre hemma, säger han.
Både privata fastighets-ägare och allmännyttan kommer att få ett problem inom 15 år.– Då kommer det en svallvåg när både 40- och 60-talister nått 70+. Det kommer att bli besvärligt för dem som inte har anpassat sina bostäder, säger Sven-Erik Peterson.

Läs hela intervjun på Norrtälje tidning >> http://norrteljetidning.se/nyheter/nyheter/1.2890166-aldrande-befolkning-stort-problem-for-fastighetsagare

Sven Erik Peterson, 73, Lohäradbo sedan 1968 först som fritidsboende och sedan 1988 som fastboende. Han har en bakgrund inom bankvärlden där han fanns i 28 år. Därefter fick han stor insyn i seniorfrågor under de 19 år som han var vd för Blomsterfonden. Insyn i frågorna har han fortfarande som styrelseordförande i CLA-Sweden – ett företag som jobbar med boendekoncept för 60+.

norrtaljetidning_20150319

Källa : http://norrteljetidning.se/