Författare: Paulsson, Jan & Lindahl, Lisbeth

Titel: Är segregerat boende en väg till trygghet och delaktighet för äldre?

Typ/Publicerad: Socialmedicinsk tidskrift nr 4, 2014.

Beskrivning:
I denna skrift tar författarna upp resultat från några ’Bo bra…’-projekt. De utgick från att Socialmedicinsk tidskrift läses av bl.a. social- och äldreomsorgschefer. Artikeln var
färdigskriven och lämnades in i mars 2013.

SMT. J.P. & L.L. 993-3250-3-PB pdf_small