CLA deltager under IAGG-ER 2019

CLA och SeniorVärlden har bjudits in av IAGGER 2019 för muntlig presentation av accepterade abstracts. International Association of Gerontology andGeriatrics European Region Congress 201923rd – 25th May 2019 in Gothenburg,...

Seniorvärldskonferensen har 4 event under 2018

Seniorvärldskonferensen samlar för 4 året i rad Sveriges beslutsfattare, politiker, seniorer och entreprenörer för att tillsammans diskutera och svara på en av vår tids mest angelägna frågor – hur skall våra seniorer bo? Här lyfts i år den digitala utvecklingen in med...