Service Innovation in Elderly Housing

Författare: SABRIE KOCH CHIVILI Titel: Service Innovation in Elderly Housing – The Case of ConceptLiving™ Typ/Publicerad:  Master’s thesis in the Master’s Programme International Project Management, Chalmers 2019 Service Innovation in Elderly...
Undersökning av seniorbostadsmarknaden i Sverige

Senior living – en tillväxtmarknad?

Författare: Melanie Johansson & Amanda Grahn Titel: Senior living – en tillväxtmarknad? Typ/Publicerad:  C-Uppsats – Handelshögskolan vid Karlstad universitet, 2014-05-21 Beskrivning: Den demografiska förändringen som sker i Sverige har bland annat...