Service Innovation in Elderly Housing

Författare: SABRIE KOCH CHIVILI Titel: Service Innovation in Elderly Housing – The Case of ConceptLiving™ Typ/Publicerad:  Master’s thesis in the Master’s Programme International Project Management, Chalmers 2019 Service Innovation in Elderly...
Reserapport – Leisure Care Academy

Reserapport – Leisure Care Academy

Alexandra Rydin rapporterar här från sin resa i USA där hon besökte Leisure Care University och fick en inblick i utbildningen och  olika anläggningar för seniorboende. Studieresan var ett samarbete mellan Leisure Care, Chalmers Tekniska Högskola, Hemsö och CLA Sweden...
Undersökning av seniorbostadsmarknaden i Sverige

Undersökning av seniorbostadsmarknaden i Sverige

Författare: Fredrika Englund & Tove Karlsson Titel: En marknadsundersökning av seniorbostadsmarknaden i Sverige Typ/Publicerad:  C-uppsats – Karlstad Business School, 2015 Beskrivning: Befolkningen i Sverige ökar stadigt och främst bland de äldre...
Undersökning av seniorbostadsmarknaden i Sverige

Senior living – en tillväxtmarknad?

Författare: Melanie Johansson & Amanda Grahn Titel: Senior living – en tillväxtmarknad? Typ/Publicerad:  C-Uppsats – Handelshögskolan vid Karlstad universitet, 2014-05-21 Beskrivning: Den demografiska förändringen som sker i Sverige har bland annat...