Reserapport – Leisure Care Academy

Reserapport – Leisure Care Academy

Alexandra Rydin rapporterar här från sin resa i USA där hon besökte Leisure Care University och fick en inblick i utbildningen och  olika anläggningar för seniorboende. Studieresan var ett samarbete mellan Leisure Care, Chalmers Tekniska Högskola, Hemsö och CLA Sweden...
Stipendieresa 2015 till Seattle – Leisure Care University

Lanserar utbildning ”LeisureCare University” i Sverige

Vad är Leisure Care University? Leisure Care University är det första och enda utbildningsinstitutet för undervisning och praktisk tillämpning inom seniorboendebranschen. Utbildningsinstitutet vänder sig till er som är intresserade av att studera verksamhetsdrift och...
ConceptLiving’s ”Inspirationsresa”

ConceptLiving’s ”Inspirationsresa”

Är du intresserad av att följa med på en 5 dagars utbildningsresa till Seattle(USA) och Vancouver(Kanada). Resan har arrangerats för personer i ledande ställning inom fastighetsägande och operatörskap. Vårt mål är att du skall få värdefulla idéer och inspiration till...