Centrum för Tjänsteforskning (CTF) är ett av världens främsta forskningscentra med fokus på tjänster och värdeskapande genom tjänster.

CTF är ett mångvetenskapligt forskningscentra vid Karlstads universitet. Vi strävar efter att se till att vi är i framkanten av den internationella forskningsfronten. Centrat bildades 1986 och består i dag av 60 forskare och forskarstuderande verksamma inom ämnena företagsekonomi, arbetsvetenskap, sociologi, religionssociologi och psykologi. CTF är engagerade i utbildning på grund- och avancerad nivå på Karlstads universitet och har ett omfattande samarbete med näringsliv och offentliga organisationer.

CTF lägger upp Seniorvärldskonferensen 2015 – ”Var ska alla pensionärer hålla hus” i sin kalender för vårens viktiga event. Läs mer >>