geonordUtbildnings- och folkupplysnings-program “Ansikte mot ansikte med den
äldre personen”

GeroNord  – News on research, developmental work and education within the ageing area in the Nordic Countries
Volume 26, no 2-4 2016

Det finns flera faktorer inom geriatrik som utskiljer sig från övriga medicinska specialitéer. En av de viktigaste för att skapa en god högkvalitativ geriatrik är personalens etikiska och moraliska standard. Den kan påverkas till det bättre och förstärkas genom ökad kunskap
och utbildning. Således är vårt incitament att sprida en ökad kunskap till alla som befinner sig ansikte mot ansikte med den äldre personen. Det kan således röra sig om anhöriga, äkta makar, barn, barnbarn, hemtjänstpersonal, sjukhuspersonal, administrativt och politiskt aktiva grupper samt intresserade kollegor. Ingen är exkluderad och vi har alla något nytt att lära om det friska åldrandet som utgör den gyllene normen.

I Sverige vill alla bo “hemma”! Problemet är att de flesta, oavsett var de bor, redan bor “hemma” i motsats till att bo på t.ex. hotell. Kärnpunkten här är att “hemma” bör, skall helst, och måste se olika ut beroende på våra behov som givetvis utvecklar sig över tiden. Enkelt uttryckt på sin spets, som småbarn uppskattar vi kanske en sandlåda hemma på gräsmattan men som äldre kanske en och snöfri gångväg står högre på önskelistan. Att såleds förstå vårt boendes utformning i relation till behov och funktionsnivå är en väsentlig kunskap för en god livskvalité och autonomitet hos den äldre individen. Detta har visat sig finnas ett enormt stort intresse i befolkningen runt dessa frågor. Utbildningen kommer att belysa den äldres krav och förväntningar samt förutsättningar för att skapa sig ett bra liv och rätt förutsättningar för självförverkligande och livskvaliteter med boendet som plattform.

Utbildningen är upplagd med en blandning mellan föreläsningar, gruppdiskussioner och patientexempel. Kurslängden på en till två dagar är tillräckligt kort för att inte bli för stor ekonomisk belastning i form av bortfall av arbetstid. Det är tillräckligt kort för att kursdeltagarna skall upprätthålla intresset genom hela kursen. Således: ”Kort men nog så gott!”

Är du intresserad? Kontakt:

Petter Ahlström
petter.ahlstrom@cla-sweden.se
+46.730.404.346
www.cla-sweden.se