CLA och SeniorVärlden har bjudits in av IAGGER 2019 för muntlig presentation av accepterade abstracts.

International Association of Gerontology and
Geriatrics European Region Congress 2019
23rd – 25th May 2019 in Gothenburg, Sweden