Centre for Management of the Build Environment (CMB) är Sveriges främsta forum för managementfrågor inom samhällsbyggnad. CMB bildades 1998 som ett långsiktigt samarbete mellan Chalmers tekniska högskola och den svenska samhällsbyggnadssektorn. De har en övergripande målsättning att, i en alltmer komplex miljö, stimulera till ett moderniserat ledarskap som bidrar till ett hållbart samhällsbyggande.cmb_logo

CMB består av fyra Chalmersinstitutioner samt närmare 60 av marknadens starkaste aktörer, såväl inom den privata som den offentliga och företagsvärlden. Representerade bland dessa huvudmän finns även branschorganisationer och fackpress som samarbetar med ett stort antal forskargrupper på Chalmers.

CMB rekommenderar på sin webbplats – Seniorvärldskonferensen 21-22 april
Läs mer på deras webbsida: http://www.cmb-chalmers.se/news/cmb-rekommenderar:-seniorvarldskonferens.html