Made in Sweden: Svenska seniorboenden – exportpotential i en global tillväxtmarknad

I takt med att världens 40-talister blir pensionärer utvecklas seniorboenden som tillmötesgår de nya kraven på ett kundorienterat perspektiv. Sverige ligger i framkant och exportpotentialen är enorm. Möt några av marknadens aktörer som ska tillgodose världens nya pensionärer med attraktiva boendeformer. Befolkningspyramiden håller på att vändas upp och ner. Under de närmaste tio åren kommer en miljon människor att införlivas i gruppen ”60-plusarna” bara i Sverige.

Den svenska och europeiska boendemarknaden har fullt upp med att utveckla seniorboenden med hög grad av serviceinnehåll som utgår från den enskilde individens preferenser. Dessa nya seniorboenden har designats utifrån ett kundorienterat perspektiv där äldre ses som resurser och tillgångar med kundstatus, egenmakt och valfrihet som följd. Ta del av experternas tankar kring hur man skapar ett boende som gör att människor väljer att flytta, och vad det innebär för samhället om vi lyckas hantera den demografiska utvecklingen på ett bra sätt.

EY-Almedalen 1 juli 2014

Personer på bilden (fr vänster): Petter Ahlström (ConceptLiving), Bob Westermann (OneEighty), Kerstin Alberius (f.d. utredare Svenska kyrkan), Lennart Francke (Föreningen Blomsterfonden), Ilija Batljan (Rikshem),Per Berggren (Hemsö)

Pressmeddelande >>

Framträdanden under Almedalen 2014 (seminarium):

  1. ”Made in Sweden: Svenska seniorboenden – exportpotential i en global tillväxtmarknad”, (Hotell Visby, 1 juli, kl. 11.00-12.00, EY)
  2. ”A Training Ground for Aspiring Seniors Housing Operations and Managers”, (Tunnbindaregatan 5-7, 1 juli, kl. 16.00-17.30, CL/LC)
  3. ”Senior Living Industry – exempel och erfarenheter från USA”, (4 juli, kl. 09.15-10.00, Rikshem/PRO)