Det pågår ett paradigmskifte på den svenska boendemarknaden för äldre. Detta har skapat en helt ny spelplan med nya aktörer och helt andra förutsättningar för ett nytt modernt serviceinriktat boende. Föreläsningen beskriver denna utveckling samt berättar om en ny global boendemodell, tillika operatörskoncept, som nu etablerar sig i Sverige och Nordeuropa. Modellen syftar till att främja både livskvaliteten och självförverkligandet för individerna i målgruppen 80+ som söker efter gemenskap, aktiviteter och valmöjligheter inom ramen för sin boendeupplevelse.

Petter Ahlström höll föreläsning på Chalmers den 25 mars 2014

ladda ner presentation >> Chalmers Fastighetsutveckling_CL(2014-03-25) pdf_small