Författare: Martin Wallin & Robin Sjöström

Titel: En marknadsundersökning inom konceptboende för seniorer

Typ/Publicerad:  C-Uppsats – Handelshögskolan vid Karlstad universitet, 2014

Beskrivning:

Människor lever längre, är friskare och mer aktiva idag än för bara 30 år sedan. Dagens seniorer har också helt andra preferenser och krav på hur de vill leva sitt liv som pensionärer. Detta tillsammans med en brist på tillgänglighetsanpassade bostäder har skapat en stor marknad för seniorboenden. Problemet men också möjligheterna ligger dock i att de nya generationerna seniorer inte nöjer sig med vad tidigare generationer tyckte var gott nog. Det gäller att skapa nya koncept med mer valfrihet och eget bestämmande för att locka dem att lämna sina kvarboenden. Syftet med denna studie har därför varit att ta reda på hur det ser ut på seniorbostadsmarknaden idag. Vad efterfrågar den nya generationen seniorer och vad erbjuder företagen för att tillgodose dessa behov. Teoretiska referensramen redogör för hur den så kallade rekordgenerationen växt upp och formats och vad de efterfrågar i sitt seniorboende.

Metoden som använts är en kvalitativ intervjustudie för att få reda på vad sex utvalda företag erbjuder för att locka nya kunder till sina boenden. Vi har intervjuat företag som varit i branschen allt från 93 år till företag som än så länge inte slagit upp dörrarna till sitt första boende, allt för att få en så bred bild som möjligt över marknaden. Resultatet visar att gemenskap och tillgänglighetsanpassade bostäder är två av de viktigaste egenskaperna för att driva ett lyckosamt seniorboende. Men aspekter som service och olika tjänster samt valfrihet är saker som blir allt viktigare för att attrahera den nya målgruppen. Analysen visar att mycket av det som företagen idag erbjuder sina boende stämmer överens med vad tidigare forskning visar att seniorerna vill ha. Det handlar om att vara lyhörd och hela tiden anpassa anläggningarna efter vad seniorerna efterfrågar.

I slutsatsen har vi sett att företagen fortfarande väljer mellan två riktningar att gå. Antingen satsar de på ett unikt boende som de är ensamma om på marknaden. Via exceptionell service eller en fastighet som ingen kan matcha. Annars så väljer företagen att hålla det enkelt med fina tillgänglighetsanpassade bostäder. Där de boende själva får välja vilka tjänster de vill utnyttja.”

Martin Wallin & Robin Sjöström-Utbud och efterfrågan för konceptboende för seniorer-20140521 pdf_small