ConseptLivingLogo

Ny aktör vill skapa kedja med seniorboenden
Letar investerare för nytt boendekoncept. En ny aktör planerar att bygga upp en kedja av
livsstilsboenden för seniorer. Nu söker man efter långsiktiga investerare, exempelvis pensionskapital,
som vill vara med och investera i anläggningar i Sverige och norra Europa.

Vi planerar att teckna kontrakt för första anläggningen redan i vår. Målet är att etablera
minst 50 enheter inom 15 år, säger Petter Ahlström som leder bolaget Concept Living.

Han var tidigare konsult på CBRE och EY och har doktorerat inom seniorboende. Partner
är amerikanska Leisure Care som driver ett stort antal anläggningar i USA, Kanada,
Mexiko och Indien. EY och Property People deltar som rådgivare.
Det nya konceptet innebär boende i egen lägenhet med tillgång till gemensamma lokaler
och ett varierande utbud av aktiviteter och service. Tanken är att fylla luckan mellan eget
boende i villa eller lägenhet och vård- och omsorgsboenden.
Såväl nyproduktion som befintliga fastigheter kan bli aktuella för de nya enheterna och
även olika upplåtelseformer är möjliga.
Intresset för Samhällsfastigheter är rekordstort just nu och den 6 februari arrangerar
Fastighetsvärlden ett specialseminarium om äldreboenden, vård-, omsorgs- och skolfastigheter.
Se www.fastighetsvarlden.se/seminarier för program och anmälan.