Under torsdagen arrangerades ett frukostseminarium för ett pågående samtal på temat ”åldersoptimering”. Åldersoptimering handlar om att tänka och planera livet utifrån ett antal inbördes beroende och komplementära storheter som sammantaget skapar grunden för mänskligt välbefinnande, ökad livskvalitet och ett friskare äldreliv.

Börje Bjelke, Professor Oslo universitet, inledde med ett samtal om att optimera livet utifrån åldrandets biologi och människans mentala förutsättningar för ett rikt liv. Andra teman på agendan var bondemiljön som terapi och plattform för hälsosamt åldrande samt presentation av Bovierans pågående forskningsstudie avseende gränslandet boendemiljö, fysisk aktivitet och hälsa.

Morgonen fortsatte med en paneldiskussion där Petra Sandberg, Affärsutvecklare Vectura och Susanne Clase White Arkitekter med flera diskuterade hur livskvalitet och hälsa kan designas och långsiktigt upprätthållas i en byggd boendemiljö.

Petter Ahlström, Generalsekreterare SeniorVärlden, avrundade seminariet med att presentera Nya SeniorVärlden som ideell förening. Nya SeniorVärlden bildades den 11 april 2019 i syfte att skapa en mer självständig organisation där både näringsliv och akademin möts för att skapa en bättre framtid och livskvalitet för äldre.

Att bli gammal ska vara något att se fram emot.
Foto: CLA Sweden AB. Dagens värd: Bovieran