Det attraktiva boendet i gemenskap med andra

ConceptLiving™ är ett boendekoncept för alla personer 60+ som söker ett alternativ till den bostad och det liv som de har nu.