Livskvalitet och självförverkligande i en social gemenskap med andra