Kommande event

CLA Sweden AB arrangerar konferenser som vänder sig till alla intresserade inom frågeställningarna äldres boende, service och innovation. Framförallt vänder vi oss till beslutsfattande personer inom landets kommunorganisationer såsom företrädare för stadsbyggnad, vård- och omsorg, plan och kommunstyrelsen etc. Därutöver har representanter för operatörerna, bostadsutvecklare, byggare, förvaltare, investerare, finansiärer, hyresgäster, seniororganisationerna, akademiker, värderare, analytiker och inte minst seniorerna själva bjudits in.

Under året deltager vi på följande aktiviteter :

Frukostseminarie 16 maj 2019 – Åldersoptimering

SeniorVärlden på Almedalen 2019

Läs mer på konferensens webbsidor >>