LeisureCareUniversity001

Vad är Leisure Care University?

Leisure Care University är det första och enda utbildningsinstitutet för undervisning och praktisk tillämpning inom seniorboendebranschen. Utbildningsinstitutet vänder sig till er som är intresserade av att studera verksamhetsdrift och ledning av seniorboenden med hög servicegrad av högsta kvalitet. Leisure Care University som grundades av Leisure Care, en branschledare med mer än 35 års erfarenhet, erbjuder ett fördjupningsprogram som ger dig en omfattande förståelse av hur alla funktioner och avdelningar på ett attraktivt seniorboende med hög servicegrad bör organiseras och samspelar med varandra. Detta i syfte att både skapa hög beläggning och trivsel såväl för boende som deras anhöriga.
Vid Leisure Care University har vi förpackat vår samlade kunskap och branscherfarenhet i ett innehållsrikt två veckor långt utbildningsprogram med praktisk tillämpning.

LeisureCareUniversity002

Hur fungerar det?

Utbildningen genomförs vid något av Leisure Cares seniorboendeanläggningar i USA samt på företagets huvudkontor i Seattle, delstaten Washington.
Programmet omfattar utbildning och träning i följande dimensioner och avdelningsfunktioner:

  • Administration och ledning
  • Försäljning och marknadsföring
  • Personlig omvårdnad
  • Måltidstjänster
  • Program och aktiviteter
  • Träning
  • Hushåll och drift

Leisure Care University kan anpassas helt efter dina specifika intressen och önskemål. Tala om vad du är mest intresserad av att lära dig så skräddarsyr vi ett program som passar dina behov bäst.

För vem är utbildningen avsedd?

Leisure Care University är idealiskt för alla individer och företag som önskar inspiration och vill lära sig mer om seniorboendebranschen, eller som vill utveckla och driva egna seniorboenden på sin hemmamarknad. Personer som har genomgått utbildningen kommer från vitt skilda länder såsom Indien, Mexico, Kanada, Portugal, Indonesien och Sverige. Vi är säkra på att du kommer att ha stor nytta av de kunskaper som förmedlas, samt att få förståelse för hur våra normer och värderingar överförs i praktisk tillämpning med enda syfte att utveckla ditt eget seniorboendekoncept till högsta möjliga kvalitet. För mer information om Leisure Care University, eller om du vill ha en personlig konsultation inklusive priser och anpassat undervisningsmaterial, kontakta:

JoAnn Debo
jdebo@leisurecare.com
+1.206.436.7814
http://leisurecareuniversity.com/

Petter Ahlström
petter.ahlstrom@cla-sweden.se
+46.730.404.346
www.cla-sweden.se