Om ConceptLiving

ConceptLiving är ett boendekoncept för alla personer 60+ som söker ett alternativ till den bostad och det liv som de har nu. Boendekonceptet kan liknas vid ett livsstilsboende i termer av gemenskap, aktiviteter och valmöjligheter. Vårt konceptet är serviceintensivt och har sin utgångspunkt i det som vi i Sverige benämner ”trygghetsboende”.

Existentiellt innehåll CLA Värdeblomma

”Vi lever inte för att bo. Vi bor för att leva. Det viktiga med hur vi bor är hur det låter oss leva, hur det påverkar raden av vardagar som lagrar sig till våra liv.”

Rita Liljeström, Bo för att leva (SOU 2007:103)

Livsstilsboende

Eftersom den fysiska bostaden har integrerats i ett servicepaket av tjänster och aktiviteter kan det liknas vid ett hotellkoncept – eller en varaktig resortupplevelse – för personer 60+. Vi tror att vår typiska kund idag äger en villa, ett radhus och/eller en fritidsfastighet. Vår kund önskar dock fortsätta boendekarriären utan att behöva förvalta sin bostad men i gemenskap och i ett meningsfullt sammanhang med andra!!

I vår version av trygghetsboende erbjuder vi servicenivåer i tre olika nivåer (som beror på betalningsviljan lokalt); CL-Comfort+, CL-1:st Class++ och CL-Premium+++. Hos oss finns en kvarboendegaranti. För även om vårt fokus är riktat på de många, friska och aktiva åren i äldrelivet finns underliggande erbjudande om livslångt boende i form av kvalificerad vår och omsorg i huset under de sista åren. Det erbjudandet benämner vi Combo och är en serviceinsats som kan beskrivas vara ett patienthotell för vård- och omsorgsbehövande samt korttidsboende. Den tjänsten levereras av annan utvald part men under vårt varumärke.

cla-ConceptLiving_omOss_hus

På vilket sätt kan det sociala innehållet se ut på en anläggning i enlighet med vårt koncept ConceptLivingTM Livstilsboende? se en film >>