Service Innovation in Elderly Housing

Författare: SABRIE KOCH CHIVILI Titel: Service Innovation in Elderly Housing – The Case of ConceptLiving™ Typ/Publicerad:  Master’s thesis in the Master’s Programme International Project Management, Chalmers 2019 Service Innovation in Elderly...

Seniorvärldskonferensen har 4 event under 2018

Seniorvärldskonferensen samlar för 4 året i rad Sveriges beslutsfattare, politiker, seniorer och entreprenörer för att tillsammans diskutera och svara på en av vår tids mest angelägna frågor – hur skall våra seniorer bo? Här lyfts i år den digitala utvecklingen in med...