Från och med vårterminen 2015 kommer Petter Ahlström (ConceptLiving) och Björn Edström (MalmströmEdström) ta över ansvaret för högskolekursen ”Fastighetsutveckling (AE LBT 201)” på Chalmers Affärsutvecklingsprogram. Examinator är Göran Lindahl, se mer information på http://www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/goran-lindahl.aspx.

Kursen kommer att få en delvis ny inriktning med ett fokus bl.a. på bostadsutveckling för seniorboendemarknaden.

Kursinformation >>>

chalmers