Alexandra Rydin rapporterar här från sin resa i USA där hon besökte Leisure Care University och fick en inblick i utbildningen och  olika anläggningar för seniorboende. Studieresan var ett samarbete mellan Leisure Care, Chalmers Tekniska Högskola, Hemsö och CLA Sweden AB där vi har tagit fram ett stipendium att skicka två studenter från Sverige till Seattle.

Here you will read about my experience during my Leisure Care University education in the United States. The text is aimed to inspire anyone who has an interest in the senior concept living and wants to know more about Leisure Care University and what this exchange can give.

Läs Alexandras reseskildring 1,8 MB

LeisureCareUniversity001

Leisure Care University  är idealiskt för alla individer och företag som önskar inspiration och vill lära sig mer om seniorboendebranschen, eller som vill utveckla och driva egna seniorboenden på sin hemmamarknad. För mer information se Leisure Care University, eller om du vill ha en personlig konsultation inklusive priser och anpassat undervisningsmaterial, kontakta:

Petter Ahlström
petter.ahlstrom@cla-sweden.se
+46.730.404.346
www.cla-sweden.se