Seniorvärldskonferensen samlar för 4 året i rad Sveriges beslutsfattare, politiker, seniorer och entreprenörer för att tillsammans diskutera och svara på en av vår tids mest angelägna frågor – hur skall våra seniorer bo? Här lyfts i år den digitala utvecklingen in med goda exempel blandat med engagerade diskussioner.
Under året har vi inte bara ett event utan har följande aktiviteter planerade:


I år ser vi att den digitala utvecklingen och service står i fokus för många och efter valet ser vi vad som kommer att göras från politiskt håll. SeniorVärlden med befintliga och nya partners, sponsorer och inbjudna aktörer samlas den 26 april för en halvdag med inspirationsföreläsning och genomför en workshop som planlägger inslag för höstens SeniorVärldskonferens. Denna planeras att hållas den 22 november 2018 i Göteborg. Tillsammans sätter vi agendan med goda exempel, inspiration, utbildning samt engagerade paneldiskussioner.

Inbjudan kommer till er personligen men du kan även anmäla dig på här >>
Chalmers Innovation, Stena Center 8:30-12:00. 26 april 2018.
Program finner du här >>


Vi arrangerar Seniorvärldskonferensen – Oslo parallelt med NKG24 som arrangeras på Oslo kongressenter och är en återkommande Nordisk Kongress i Gerontologi vilket är en del av det världsomspännande Gerontologiska nätverket.
I samband med vårt seminarie kommer vi även att presentera EUGERIA Foundation som är en ideell stiftelse för att befrämja det friska åldrandet.
Vår förhoppning är att vi med dessa arrangemang kan skapa ett möte mellan vetenskap – entreprenörer och medborgare som därigenom kan tillägna sig kunskap om världsledande produkter, tjänster och service.

Plats: Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo
Tid: 8:45 – 16:00
Program och anmälan >>
Se separata program. NKG24 (www.nkg24.no)

Boka datumen!  SeniorVärldskonferensen Almedalen och Göteborg