Konferens om boende: Var ska alla pensionärer hålla hus?

Hur ska vi bo i framtiden när vi blir allt äldre? Kräver själva åldrandet att vi tänker i nya banor om boende och service? Dessa frågor kommer att behandlas under två dagar i april när Chalmers i Göteborg öppnar dörrarna för en stor boendekonferens. Både nationella och internationella aktörer inom boende för äldre kommer att delta.

”Var ska alla pensionärer hålla hus?” är rubriken för Seniorvärldskonferensen 2015 som arrangeras under två dagar den 21 till den 22 april.

Läs hela nyheten på Sveriges Pensionärers Riksförbund (SPRF) hemsida   >>